Kdo jsem?

Jmenuji se Matyášek Tazbirek a vítám Vás na mých stránkách.

Narodil jsem se 16.06.2011 v 32. týdnu těhotenství. Ať už to bylo jakkoliv, po šesti měsících jsem odcházel z nemocnice domů s diagnózou, která mi do budoucího života zrovna neprospěla. Díky zákeřné chorobě zvané DMO*** jsem hodně opožděný za svými vrstevníky, ale moc se snažím. Máme za sebou léčebný pobyt v lázních Klimkovice, kde mi bylo doporučeno, abychom absolvovali KLIM-THERAPY®

Ta by mi mohla pomoci plazit se, sedět a možná i chodit, nic z toho zatím neumím. KLIM-THERAPY® však není hrazená žádnou pojišťovnou a je velmi drahá. Už je mi sedm let, jsem plný energie a užívám si život plnými doušky. Pokroky, které dělám jsou z hlediska běžného smrtelníka zanedbatelné, ba dokonce nepostřehnutelné, ale pro mne a mé rodiče jsou to mílové kroky, které jsem schopen dělat jen díky Vám!

Rád sportuji, byť jen pasivně v kočárku, podnikám různé výlety a účastním se všech možných akcí, co to jen jde. Moji rodiče mi dopřávají vše, co může chlapec s touto nemocí potřebovat, ale někdy je to i nad jejich síly, a tak bych Vás velice rád požádal o pomoc při mém každodenním boji za normální život.

Rád bych Vás také pozval na všechny akce, které pro mne pořádají moji rodiče a spřízněné organizace . Veškeré informace vždy naleznete zde. Celý výtěžek jde vždy pro mou potřebu, ať už se jedná o rehabilitace nebo kompenzační pomůcky.

Mockrát děkuji všem za podporu ať už je jakákoliv!!!

Váš Maty.

______________________________________________________________________________________________________________________

Nová výzva, nová motivace, nový seznam 32 vrcholů Jeseníků je tady! 

Loňský benjamínek, letošní skoro junák. Z prvotní jednoroční výzvy se stal, díky velkému zájmu náš právoplatný člen naších výzev a co jsme si letos pro vás připravili? Tak koukněte sami!  Jde o celoroční výzvu, kdy se stačí zaregistrovat, stáhnout si seznam vrcholů a vyjít do přírody!
 
Registrace do výzvy je bezplatná, al můžeš si k registraci vybrat jeden ze speciálních balíčků  https://bit.ly/registrace_Jeseniky2022
 
Své fotky nově nemusíte posílat do zprávy, ale můžete je sdílet společně s tipy na trasy v naší nové skupině https://www.facebook.com/groups/zdolavame32vrcholu/. Ve skupině můžete hledat třeba i parťáky na výšlap.
 
Stále jsme hlavně dobročinný projekt. Svým nákupem speciálního registračního balíčku můžete podpořit Matyho (http://matytodokaze.cz) , pro kterého letošní výzvu organizujeme. V minulých ročnících jsme podpořili nemalou částkou 150 tisíc korun Mobilní hospic Ondrášek, v roce 2018 Soukromou ZŠ pro děti s vadami Ostrava částkou 70 tisíc korun, v roce 2019 organizaci PESTRÁ – psi asistence, 2020 nemocnému Patričkovi a nakonec tedy jeho mamince a v loni 2021 částkou 80 tisíc korun malému sportovci Štěpánkovi.
 
Více informací o pravidlech výzvy a o našem projektu najdete na 32vrcholu.cz | Zdolávej vrcholy pro dobrou věc
 

 Tak co, kdo jde do toho? 

 1641034437306blob


______________________________________________________________________________________________________________________


Etický kodex:

jsme jen obyčejní rodiče s neobyčejným dítětem a jediné, o co se snažíme je, obstarat touto sbírkou našemu dítěti vše, co potřebuje k normálnímu životu, ale sami na to nestačíme. Každý vršek a každá jedna koruna půjde pro Matyho a pro to, co bude nezbytně potřebovat – v sekci NAŠE CÍLE se dozvíte, o které konkrétní věci se jedná. Veškeré poplatky a náklady spojené s organizací a zajištěním sbírky hradíme z vlastních zdrojů.

Níže v odkaze CHCI POMOCT zjistíte, kde a jak můžete Matyáškovi přesně pomoci.

______________________________________________________________________________________________________________________


*** -Mozková obrna (zkráceně MO; angl. cerebral palsy), dříve dětská mozková obrna (zkráceně DMO) je označení pro soubor nenakažlivých a neprogresivních poruch vývoje motorických oblastí mozku nebo jejich jiné poškození v raném stádiu vývoje, jejichž důsledkem jsou zejména poruchy hybnosti. Mozková obrna není chorobou nakažlivou, ani dědičnou. Rodič si této poruchy všimne teprve tehdy, když je pohybový vývoj dítěte opožděn nebo se začne opožďovat. Velmi často to bývá po zhruba prvním půlroce života.

Tato choroba je důsledkem určitého poškození mozku, zejména hypoxii. Může vzniknout během jednoho ze tří následujících období:

  • v těhotenství (prenatální etiologie)
  • při porodu (perinatální etiologie)
  • v prvních měsících života dítěte (postnatální etiologie)

Postižené dítě se kromě opožděného pohybového vývoje často musí potýkat také s psychologickými problémy kvůli nesnadnému začleňování se do společnosti. Velmi často se k MO ještě přidávají jiné vady, jako jsou např. snížení inteligence, smyslové vady a v mnoha případech epilepsie.

MO je choroba, která se nedá vyléčit. Dá se však pomocí léčby dosáhnout zlepšení podmínek a životních možností dítěte, což většinou příznivě ovlivňuje kvalitu jeho života. Lékařské pokroky posledních let a hlavně pokroky v léčbě postižených s MO vedly k tomu, že dnes již mnozí z těch, kteří byli včas a správně léčeni, mohou vést téměř normální život.

Ani dnes ještě neexistuje nějaká standardní léčba, která by byla u všech pacientů dostatečně účinná. Lékař, který léčí pacienta s MO, je víceméně závislý na řadě specializovaných odborníků, s jejichž pomocí nejprve správně určí a stanoví individuální poruchy a pak jim přizpůsobí celý terapeutický program. V současné době probíhá také několik klinických studií na aplikaci kmenových buněk z pupečníkové krve.

Léčebný plán může zahrnovat:

  • léky pro léčbu epilepsie
  • léky uvolňující spastické svaly
  • dlahy pro svalovou nerovnováhu
  • operační léčba, tzv. invazivní – například Selektivní dorzální rizotomie
  • mechanické pomůcky
  • rehabilitace
  • speciální péči a výchovu

Obecně platí, že čím dříve je komplexní léčba zahájena, tím větší má dítě šanci překonat vývojovou poruchu nebo se naučit zvládat různé úkoly alternativními způsoby. Používá se řada rehabilitačních metodik. Nejlepší výsledky jsou dosaženy při zahájení do 6 měsíců věku dítěte. Začíná se obyčejně s reflexním plazením (tzv. Vojtova metoda).

CHCI POMOCT!